Szurać

4

Zażywać; być pod wpływem amfetaminy.

- Ale on dziś naszurany.
Wizerunek miasta