szuruj zboże

19

szuruj zboże = spie*dalaj

-pie*dol sie ku*wo
-szuruj zboże szm*to B)
Wizerunek miasta