Szur z prawobrzeża

6

Kiepskiej jakości kokaina ze Szczecina, a dokładniej to części miasta znajdującej się na wschodnim brzegu odry

-wciągamy coś dzisiaj?
-można szura z prawobrzeża
-nie chce mi sie na to zadupie jechać
Wizerunek miasta