pohybel

45

Słowo to w dawniejszych czasach funkcjonowało jako synonim szubienicy. Co za tym idzie używając tego słowa mamy na celu obalenie czegoś, potępienie np. pewnej cechy ludzkiej.

Na pohybel wszystkim konfidentom. -> przykład obrazuje potępienie dla konfidentów którzy sprzedają.
Wizerunek miasta