Pojebało psa i budę, łańcuch sam szczeka

6

Wyrażanie zdziwienia, oburzenia.

- Wyciągamy karteczki, niezapowiedziana kartkówka.
- Pojebało psa i budę, łańcuch sam szczeka!
Wizerunek miasta