Poić

6

Pić alkohol.

Idziesz dzisiaj na szmeges?
Znów chcesz poić?
Wizerunek miasta