Pojara mistrzów

-2

pojara, która jest dociągnięta prawie do samego filtra

-pojarasz?
-masz (daje szluga, zostały 2 buchy)
-o kurwa, pojara mistrzów
Wizerunek miasta