pizda zbita

-2

Niepowodzenie, porażka, chujnia,

- Dostałem luja z poprawki egzaminu i będę musiał wziąsć warunek z tego przedmiotu
- No to pizda zbita
Wizerunek miasta