Pizda na bani

-5

Mocny efekt po zażyciu THC z wiadra

-Mordo ale pizda na bani
-nie poddawaj się.Walcz z bombą
Wizerunek miasta