Pizda babilońska

-4

Jedna z wyższych form obrazy kogoś.

-Wybacz, że nie przyszedłem. Na prawdę nie mogłem.
-Pizda babilońska z ciebie i tyle!
Wizerunek miasta