Pizda rakieta

-17

Okrzyk oznaczający mocne wykopanie piłki.

Pizda rakieta! Wyjazd!
I wykopał piłkę hen daleko.
Wizerunek miasta