Pizda rakieta

-14

Okrzyk oznaczający mocne wykopanie piłki.

Pizda rakieta! Wyjazd!
I wykopał piłkę hen daleko.
Wizerunek miasta