Uśmiałem się jak norka.

7

Ironiczna sentencja kwitująca nieśmieszny żart, wydarzenie lub doświadczenie.

- ...i wtedy on powiedział, że masz krzywe zęby
- Haha, bardzo śmieszne, uśmiałam się jak norka.
Wizerunek miasta