Utkać bejce

10

Zamknąć mordę

-Ale ty jesteś głupi
-Weź już utkaj bejce co
Wizerunek miasta