Utkać dziwkę

4

zamknąć ryj, uciszać kogoś

-Ty chuju ze Rzgowa
-Utkaj dziwkę koniku morski
Wizerunek miasta