Usypiać czecha

12

Eufemizm masturbacji

Słyszałeś co robił Kacper na geografii?
No co?
Usypiał czecha!
Wizerunek miasta