Mansplaining

-2

Zwrot powstały z połączenia słów men - mężczyzna i explaining - tłumaczyć, wyjaśniać i oznaczający tłumaczenie czegoś kobiecie (przez mężczyznę) w sposób protekcjonalny.

Wizerunek miasta