Manipulator stołokulotoczny

7

Potocznie mysz komputerowa. Niedoceniony polski odpowiednik dla angielskiego computer mouse. Swą nazwę zawdzięczało kulce w urządzeniu, dzięki czemu działało.

Dziś wypowiedzenie tego słowa budzi u ludzi wielkie zdziwienie. Poza tym obecna konstrukcja mysz nie zawiera wspomnianej kulki.

Manipulator stołokulotoczny, mówi ci to coś?
– Manipulator stoło-kulo-co? Przestań chrzanić! Czy ja ci wyglądam na nerda?
Wizerunek miasta