Maniura

87

Bardzo atrakcyjna dziewczyna.

- Czaiszmaniurę? - Widzisz tę dziewczynę?
Wizerunek miasta