Mapper

32

Mapper to osoba wykonująca Mapping, czyli rysowanie mapy z np. 1939 roku i zmieniane jej w celu utworzenia alternatywnej historii.

-Kim jesteś?
-Mapperem
-Czyli?
-Czyli jestem osobą która tworzy alternatywną historię świata na mapie którą narysowałem w paincie
Wizerunek miasta