Ciupciać

28

Uprawiać seks.

- Ale sztuka tam idzie!
- Co? Pociupciałbyś sobie?
Wizerunek miasta