Ciupa

6

Więzienie, areszt, cela.

- Jak będziesz kradł to cię złapią i wsadzą do ciupy.
Wizerunek miasta