Ciupać

2

Inaczej pojechać, nawrzucać komuś, obrazić kogoś, zbesztać.

Patrz na Ryśka, ale ciupie Romkowi.
Wizerunek miasta