Ciuta

2

Alkohol nalany po sam czubek kieliszka, że aż się wylewa.

- Idziemy na shota?
- Dobra lej ciute.
Wizerunek miasta