Białorycerz

280

Rozszerzona wersja pantoflarza, od którego różni się tym, że służalczą i podporządkowaną postawę wykazuje nie wobec tylko jednej, swojej kobiety, a wobec wszystkich kobiet.

Białorycerz jest absolutnie bezkrytyczny wobec kobiet, nie widzi ich wad, usprawiedliwia i pochwala każde ich toksyczne zachowanie, wykazując przy tym sporą agresję wobec mężczyzn niebędących białorycerzami. Nie ma własnego zdania, gdyż zdanie białorycerza jest uzależnione od zdania kobiety, z którą w danym momencie przebywa w towarzystwie.

Białorycerz rzadko kiedy bywa w związku, gdyż jego postawa sprawia, że kobiety nie widzą w nim mężczyzny, a jedynie pociesznego kolegę, co na ogół prowadzi go do friendzone, w którym jest intenstywnie eksploatowany jako chłopiec na posyłki.

Białorycerz trzyma się kurczowo swojej postawy, mając nadzieję, że któregoś dnia jakaś kobieta obdarzy go uczuciem i pożądaniem, co na ogół nigdy nie następuje.

Białorycerz
71

Mężczyzna zaciekle i nieprzytomnie  broniący danej kobiety lub kobiet, spełnający ich wole.
Człowiek odznaczający się skrajnie służalczą
postawą wobec kobiety przypominając "rycerza na białym koniu" gotowego zawsze na każdą konfronracje w imię swojej Pani nawet jeśli oznacza to kalanie przyjaciół lub wartości i ideałów, w które ongiś wierzył. Określenie to jest pejoratywne, używane najczęściej wobec mężczyzn podporząkowanych.

McCarthy : "Nie torturowałeś jej.
Zmyśliliście to.
Byłeś jej kochankiem."
Manute : " Głupcze!
Bogini nie ma kochanków.
Bogini ma niewolników.
W oka mgnieniu cie przenika i przybiera postać jakiej pragniesz.
Dla Lorda była dziewiczą narzeczoną.
Dla ciebie - udręczoną ofiarą.
Pożarła was.
Bogini nie można pokonać.
Jest nieśmiertelna. "
- Fragment wywodu białorycerza Manute z filmu Sin City 2 tłumaczący powód jego wcześniejszego białorycerzenia

" Białorycerstwo plaga Zachodu
Produkt zjebanych ludzkich odchodów
Być niewolnikiem zwykłej karyny
Gorsze niż śmierć w potokach uryny! "
- Fragment pieśni pewnego kieleckiego barda
Wizerunek miasta