Biały

-4

Inaczej Białystok

- Jedziesz do Białego?
- No a co?
Wizerunek miasta