Biały

-3

Inaczej Białystok

- Jedziesz do Białego?
- No a co?
Wizerunek miasta