Białostocki katar

41

Kaszel spowodowany zbyt mocnym zaciągnięciem się marihuaną lub papierosem.

-ale się skopciłem, mam białostocki katar...
Wizerunek miasta