wyższa matematyka

22

Wyższa matematyka to:
1. Ironiczne/złośliwe powiedzenie, oznaczające tyle co nigdy tego nie zrozumiesz.
2. Czasem jest używane gdy się pomylimy.
To określenie nie odnosi się tylko do matematyki.

1.
- Wytłumacz mi jak się tworzy te zdania w czasie przeszłym...
- Zdanie pytające czasownika "have got" w czasie przeszłym tworzymy następująco: operator (w tym wypadku "did") + podmiot + ...
- Eee... co?
- Wyższa matematyka...

2.
- Kowalski, kim był Kopernik? (pyta nauczyciel)
- Mikołaj Kopernik wynalazł czołgi i broń palną...
- A skąd to wiesz, Kowalski?
- Eee... Wyższa matematyka panie psorze...
Wizerunek miasta