Wywinąć orła

7

Przewrócić się. Upaść z impetem.

- Uważaj, bo jest bardzo ślisko. Wczoraj wywinąłem orła na chodniku.
Wizerunek miasta