wyżulić

45

tzn. wyciągnąć, wyłuskać coś od innej osoby.

-Ej ty jedziesz na tę wycieczkę do Zakopca?
-Nie wiem stary, będę musiał wyżulić kasę od starszych.
Wizerunek miasta