scaranation

7

Określenie osób mających Scaramouche/Wanderera na ich profilowym w mediach społecznościowych (najczęściej tiktok)

A: Jesteś członikem scaranacji?
B: Oczywiście!

albo

A: Dołącz do scaranacji!
B: Już w niej jestem! Scaramouche to taka hotówa
Wizerunek miasta