Scate

-3

Skate. Określenie więzło się od tego, że niektóre Gimbusy myślą, że w Angielskim "k" tylko i wyłączenie pisze się jak "c"

- Ej stary jak się pisze "Skate"?
- "S C A T E"
- He, he, he... jak, jak?
- "SCATE"
Wizerunek miasta