Scharaczyć zygieł

-18

Słowo oznacza uratować komuś życie

-Stary dzięki scharaczyłeś mi zygieł
-Nie ma sprawy każdy na moim miejscu by tak zrobił
Wizerunek miasta