autodiss

28

Autodiss to "pociśnięcie/pojechanie" po sobie, najczęściej próbując nakierować to przeciwko komuś, więc jest to głównie nieświadome.

autodiss
-48

Znaczy tyle co diss, ale automatyczny.

Wizerunek miasta