Autobusista

-4

Kierowca autobusu, osoba pracująca przykładowo w autobusach komunikacji miejskiej ale również w pojazdach połączeń między wiejskich/miejskich.

- Czemu się spóźniłeś? Ciągle Ci się to zdarza.
- To mój autobusista tak wolno jeździ.
Wizerunek miasta