autobus z piekieł bram

22

autobus szczecińsko-polickiej linii 107 kursujący z centrum polic do centrum szczecina i na odwrót.

- czemu hani nie ma dziś w szkole?
- zmiotło ją z planszy podczas podróży autobusem z piekieł bram
Wizerunek miasta