ateusz

4

Osoba nie wykazująca poglądów lub wiary w istnieje istoty lub istot nadprzyrodzonych zwanych bogami ani w żadne inne wytwory zorganizowanego kultu religijnego.

Określenie stosowane pierwotnie prześmiewczo przez członków kultów religijnych, jednak nie bywa tak przez nich odbierane, stąd często sami się tak określają.

W odróżnieniu od katola, ateusz ma szersze horyzonty, bo empiryczne.

Niesprawiedliwe że w tym państwie katabasy czerpią profity z podatków ateuszy.

Jestem ateuszem i nie wstydzę się tego.
Wizerunek miasta