ateusz

32

Osoba nie wykazująca poglądów lub wiary w istnieje istoty lub istot nadprzyrodzonych zwanych bogami ani w żadne inne wytwory zorganizowanego kultu religijnego.

Określenie stosowane pierwotnie prześmiewczo przez członków kultów religijnych, jednak nie bywa tak przez nich odbierane, stąd często sami się tak określają.

W odróżnieniu od katola, ateusz ma szersze horyzonty, bo empiryczne.

Niesprawiedliwe że w tym państwie katabasy czerpią profity z podatków ateuszy.

Jestem ateuszem i nie wstydzę się tego.
ateusz
-56

ateista atencjusz

ateista który pragnie zwrócić na siebie uwagę przez swoją niewiarę i poniżanie religii i Boga

-sage, to ateusz, myśli że jak sobie narysuje odwrócony krzyżyk na czole to się robi jakiś mega cool i stoi nad Bogiem xD
Wizerunek miasta