patokatol

7

Osoba wyznająca religię katolicką której zachowanie stoi w skrajnej sprzeczności z zasadami tej religii, głównie miłości/szacunku do bliźniego, która stanowi kiepską wizytówkę zasad Kościoła katolickiego.

Przez takich patokatoli jak on KK w Polsce sam się zawinie.
Wizerunek miasta