WK

-28

Skrót od nazwy miasta Woźniki na Górnym Śląsku

A: Jedziemy do WK?
B: Pewnie.
Wizerunek miasta