Wkład

3

Homoseksualista, osoba pasywna seksualnie, uległa.

Ej widzisz tego pedała?
-tak, a ten drugi to kto?!
Ten drugi to jego wkład.
Wizerunek miasta