Szczypawka

39

Szczepionka. Określenie stosowane w mediach społecznościowych, głównie przez foliarzy, dla zmylenia algorytmów, czasem po prostu żartobliwie. Antyszczepionkowcy stosują również określenia: "preparat", "eksperyment", "dziabnięcie", "zakeczupowanie".

Nie ma dowodów, że osoby po szczypawce nie przenoszą koronki! Nie damy się zakeczupować!
Wizerunek miasta