Korona

5

Określenie dzisiejszej Polski. Najczęściej stosowane przez Polaków z Kresów wobec Polski.

— Kiedy przyjeżdżasz do Polski?
— Litwa to też Polska, tymczasowo okupowana. Masz na myśli Koronę.
Wizerunek miasta