Sędupić

-3

Inaczej lenić się, obijać się, ogólnie nic nie robić

-Ciekawe dlaczego nie ma dziś Michała w szkole
-Pewnie się sędupi w domu
Wizerunek miasta