Sfijaczyć

-9

Spowodować rozlatywanie się czegoś, zniszczyć, pomiąć, potargać, rwać.

- Ty tak wszystko musisz sfijaczyć?
Wizerunek miasta