sexy brain

-2

Określenie używane aby stwierdzić czyjąś wysoką inteligencję. Osoba z sexy brain ma iloraz inteligencji na poziomie który podwyższa jej atrakcyjność.

-Tylko Robert, z całej klasy, rozwiązał to zadanie dobrze.

-Ale on ma sexy brain.
Wizerunek miasta