Rytmika

-3

Sytuacja, w której impreza zaczyna się wcześniej, niż kończysz pracę.

– Ja jebię, impreza u Mariana zaczyna się o 21:00, a nas puszczają dopiero 22:00.
– No to będzie rytmika
Wizerunek miasta