Rysować groby

8

Rysować groby - mieć depresję

-jak się czujesz?
-rysuje groby
-będzie dobrze
Wizerunek miasta