Ryżowy książe

14

Człowiek kochający ryż i ryżowe potrawy. Wyrażenie te pochodzi z gry Gothic.

-Nie tak się przyrządza tą potrawę, ryż jest niedogotowany!
-Odezwał się ryżowy książe.
Wizerunek miasta