Piczykłak

-6

Miara długości wg PN-EN. Określenie czegoś bardzo cienkiego.

O piczykłak i byśmy się rozbili autem!
Wizerunek miasta