Piczy kłak

1

Jest to krótki włos pochodzący z kobiecych narządów rozrodczych tzw. pizdy

- Masz włosy jak picze kłaczki - Masz krótkie i rzadkie włosy
Wizerunek miasta