Odlecieć jak płyty paździerzowe

395

Upić się (zwłaszcza do nieprzytomności).

- Kumpela sama obaliła całą mućkę w kilkanaście minut i odleciała jak płyty paździerzowe na kilka dobrych godzin.
Wizerunek miasta